String Template

AVS Solutons traži kandidate
mart 2, 2016
AVS Solutions traži kandidate- Intermediate .NET Developer
april 1, 2016

StringTemplate je veoma moćan alat koji se koristi za genersianje template-a.

U mom poslu su jako korisni njegovi uslovni subtemplate-i.
Često imamo zahteve da generišemo e-mailove/sms-ove ili pdf-ove gde postoje varijacije teksta. Na primer, kada treba u komunikaciji dodati neki pasus ili rečenicu više, u slučaju kada klijent dobija proizvod besplatno, ili ako imamo različite uslove za različite proizvode tada, umesto kreiranja komunikacije za svaki od proizvoda, mozemo kreirati jedan html gde možemo manipulsati sa pasusima, rečenicama ili vrednostima korišćenjem if operatora.

Na primer, može se koristiti za generisanje SQL-a.

<br />


		

<br />

Više o string template-ima se može pročitati na ovom linku .

Uživajte!

 

Milena Tošović

Senior Developer