POJO

PlUpload
april 26, 2016
Single Sign On (SSO)
maj 23, 2016

angular-hero

AngularJS je objavljen 2010. godine i ubrzo postaje mainstream web application framework. Glavne prednosti su mu mogućnosti proširivanja postojećeg html-a i činjenica da je Angular zapravo MVC šablon koji je jako dobro implementiran. Vezivanje promenljivih i njihovih vizuelnih reprezentacija drastično ubrzava razvoj, gotovo bez ikakvih negativnih uticaja. POJO koncept omogućava da se Angular lako doda u postojeći javascript projekat. Direktive (korišćene na ispravan način, naravno) su svemoćan alat za optimizaciju koda.

 

Nikola Filić

Senior Developer