IEquality Comparer

Ponuda za posao
februar 9, 2017
REST
maj 26, 2017

 

IEqualityComparer (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132151(v=vs.110).aspx) je interfejs koji definiše metode za upoređivanje objekta. Možemo implementirati IEqualityComparer komparer za Dictionary kolekcije.
Equals metod je metod koji upoređuje vrednost 2 objekta. Ako su vrednosti objekata jednake vraća true, u suportnom vraća false.

 
GetHashCode (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.gethashcode(v=vs.110).aspx) je metod koji vraća integer hash kod za prosleđen objekat. Hash kod u stvari predstavlja memorijsku adresu objekta. Ako su hash vrednosti objekata iste onda će sam komparer vratiti vrednost true. Hash kod bi trebalo da bude jedinstven do kraja životnog veka objekta. Zbog toga polja kojima se kalkulišu hash vrednosti moraju biti Immutable.

 
Primer generisanja komparer klase:

 

 

Milena Tošović

Senior Developer